OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN | +46(0) 520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0)520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

Affärsidé

Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.

Vår styrka är att vi har alla kompetenser samlade i företaget samt vår långa erfarenhet.

Vår tekniska kunskap ligger främst inom elkonstruktion, PLC- och scadaprogrammering, IT och nätverk med fjärrstyrning och kameraövervakning, stål- och mekanikkonstruktion samt hydraulik och FE-beräkning på våra 3D-modeller.

Vi jobbar kundintegrerat med 3D-visualisering då vi ser stora fördelar med att kunna visa våra beställare och framtida servicepersonal hur vi har designat operation och serviceutrymmen.

Nyhetsflöde

Nyheter

God jul!

God jul och Gott nytt år!🎄 Vi på Sting har i flera år stöttat Unicef i deras arbete och år är ingen undantag! Vi hoppas att våran gåva underlättar deras…
Emma Norrman
23 december, 2020
Nyheter

Hisingsbron

Hisingsbron är i full gång! Testkörning av den öppningsbara Hisingsbron pågår, alltid lika spännande när man kör de första rörelserna. Makalös utsikt med det är tyvärr dåligt med fönster..  …
Emma Norrman
22 december, 2020

TJÄNSTER

Elkonstruktion

Elkonstruktion omfattar uppdrag inom automation, fjärrstyrning, TV-övervakning samt belysning. Ibland upphandlar kunden själv utförande och idrifttagning av våra konstruktioner och i andra fall levererar vi även utförande och idrifttagning. Utförande upphandlas i dessa fall av lämplig lokal leverantör.

Vi arbetar med Elprocad och FastEL. Beräkningar och dimensionering av kablar utförs med Febdok och El-Vis. Vi har också god kännedom om Trafikverkets märkningssystem Komponent-ID och Chaos.

Mekanik

Vi skapar alltid våra stålkonstruktioner som 3D-modeller. Detta för att kunna bedöma funktion och utformning innan tillverkningen börjar och för att våra kunder ska kunna få en realistisk upplevelse av våra konstruktioner.
Vi använder oss främst av Inventor men har också kompetens för Siemens NX och SolidWorks.

FE-beräkning

För att säkerställa att våra konstruktioner möter gällande krav använder vi oss av FEM. Simuleringar av stålbroar, maskinerier och enskilda komponenter genomförs med hjälp av beräkningsprogrammen Brigade Plus, Ansys och SolidWorks Simulation.

Hydraulik

Vi konstruerar hydraulsystem till stora konstruktioner inom infrastrukturen, så som öppningsbara broar, sättluckor, slussportar m.m.

Programmering

Programmering av PLC samt Scada-system. Främst arbetar vi med PLC-fabrikaten Mitsubishi och Siemens samt Citect, WinCC och WinCC OA inom SCADA. Vi är certifierade WinCC OA Solution Partner

IT

På IT-avdelningen jobbar vi med en mix av att hantera den interna IT-miljön och att vara delaktiga i projekt. I projekt bistår vi oftast med kunskap kring hur ljud och bild ska komma på plats och att eventuella övervakningscentraler blir inkopplade.
Vi har stor erfarenhet av VMS system som Telestes VMX och S-VMX, Milstone och Ethiris.

Bygg- och Projektledning

Vi utför bygg- och projektledning inom el & styr samt stål & mekanik, för stora som små entreprenader.

Projektering

Projektering för ny- och ombyggnationer samt reparationer utföres i allt från förstudie till färdiga underlag för upphandling både för utförandeentreprenad och totalentreprenad. Uppdrag utförs ofta som samarbetsprojekt med andra projektörer.

Visualisering & VR

Vi tycker det är bra att kunna visa hur våra konstruktioner kommer att se ut i sin tänkta miljö. Det är framför allt användbart tidigt i projekteringsfasen då brokoncept ska väljas ut.

Vi arbetar främst med fotomontage men utför även visualiseringar med animationer. För större projekt kan vi också importera miljön till vår VR-utrustning så att man kan gå runt och uppleva konstruktionen i verklig storlek.

Vi använder 3Ds Max och en arbetsstation anpassad för våra VR-glasögon.

Inspektion

Vi utför entreprenadbesiktning samt maskin-, el- och stålinspektion.
Vi är av Trafikverket godkända att genomföra broinspektioner.
Uppdrag gällande betonginspektion har genomförts med samarbetspartners.

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN

+46(0) 520 – 50 93 50

INFO@STING.NU


CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

VÅRA ENGAGEMANG
  

Vi stöttar följande organisationer