Monthly Archives

januari 2021

ITS Söder-Västerleden

Trafikverket – ITS Söder-Västerleden.

Söder-Västerleden Göteborg, sträckan Åbromotet – Hagenmotet, förses med nytt Trafikledningssystem.🚦

Entreprenör PEAB med underentreprenör Swarco.
Sting utför Byggplatsuppföljning.

Nu monteras nya portaler längs hela sträckan med digitala skyltar för trafikledning. Inledande drifttagning av första deletappen pågår.

Hela sträckan beräknas vara klar i maj 2021.

Inspektion

Idag utför vi inspektioner på Malmö stads öppningsbara broar.

Vilken härlig dag!☀☀

Bilder från Universitetsbron och Klaffbron.