Det pågår spännande förändringar på Göteborgskontoret och mer info kommer efter semestern.

Nya medarbetare till Sting AB

Vi arbetar med allt ifrån förstudier, utredningar, projektering av ny- och ombyggnationer, underhåll och besiktningar. Uppdragens storlek och innehåll varierar men vår huvudsakliga inriktning är inom avancerad infrastruktur som tunnlar, broar, slussar mm. Sting utgör en viktig del i flera stora och spännande infrastrukturprojekt i Västsverige, vilket medför ett unikt nätverk som du får ta del av.

Vi erbjuder ett stimulerande arbete med utmanande uppdrag i ett härligt och kompetent gäng.

Vår tekniska kunskap ligger främst inom elkonstruktion, PLC- och SCADA programmering, IT och nätverk med fjärrstyrning och kameraövervakning, stål- och mekanikkonstruktion samt hydraulik och FE-beräkning på våra 3D-modeller. Vår styrka är att vi har alla kompetenser samlade i företaget samt vår långa erfarenhet.

Sting är sedan 2009 kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001

Vi jobbar efter följande kärnvärden i Sting;

  • Roligt och fördomsfritt
  • Kunskap och erfarenhet
  • Ärlighet och långsiktighet
  • Leverans och samarbetsvilja

Detta innebär att vi prioriterar uppdrag inom vår nisch och kunskapsområden istället för beläggningsgrad. Vi utvecklar våra medarbetare i projekt eller genom utbildningar för att ligga i framkant vad gäller teknik. Våra medarbetare är våra säljare, vi säljer och marknadsför oss i första hand genom på att göra bra jobb.

Kontakt

Per Sikström
VD
0730780800
per.sikstrom@sting.nu

Hans Aderum
Ekonomi, Administration
0705434646
hans.aderum@sting.nu

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN

+46(0) 520 – 50 93 50

INFO@STING.NU


CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

VÅRA ENGAGEMANG
  

Vi stöttar följande organisationer