Kategori: Pågående projekt GBG

Pågående projekt Järnvågen

Pågående projekt Järnvågen

7 mars, 2023 , 16:13
Ombyggnation av Götatunneln för det nya området Masthuggskajen. Love0 Share Tweet Share Pin
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn

Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn

8 februari, 2023 , 11:10
Ny projektering av GC bro i Porsgrunn. STING ritar styrsystem, maskineri och stöttar BUS med programmering Love0 Share Tweet Share…
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn

Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn

8 februari, 2023 , 11:09
Projektering av nytt styrsystem, Fjärrstyrning och nytt elektromekaniskt maskineri. Love0 Share Tweet Share Pin
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg

Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg

8 februari, 2023 , 11:07
Programmering av ny bro i Trollhättan. Love0 Share Tweet Share Pin

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB