OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN | 0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

Ledning och Administration

Daniel Ångefors

VD

0707 32 41 78
daniel.angefors@sting.nu

Aneta Naumovska

Ekonomi, Administration

0520 50 93 65
aneta.naumovska@sting.nu

Våra kontor

Trollhättan – Huvudkontor

Besöksadress:
Olidevägen 9
461 34 Trollhättan

Postadress:
Svenska Teknikingenjörer Sting AB
Olidevägen 9
461 34 Trollhättan

Telefon:
+46 (0)520 – 509350

Göteborg

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 4
415 02 Göteborg

Telefon:
+46 (0)520 – 509350

Stockholm

Besöksadress
Ulvsundavägen 174
168 67 Bromma

Telefon:
+46 (0)520 – 509350

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN

+46(0) 520 – 50 93 50

INFO@STING.NU


CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

MILJÖPOLICY

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur. I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.

Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

VÅRA ENGAGEMANG


Vi stöttar följande organisationer