Redan i Januari 2018 blev Daniel anställd av Hans Aderum och Per Sikström som IT ansvarig för bolaget. Där han fick i uppdrag att rationalisera och utveckla företagets hantering och struktur kring digitalisering och IT.

-”Även om STING redan då hade kommit långt i tillämpningen av IT i de produkter och tjänster man erbjuder, så fanns det ingen helhet kring arbetet” säger Daniel. -”Min uppgift blev att kartlägga och hitta vilka kritiska punkter som fanns inom STING men även systerbolaget BUS och Melloff Bygg som delar den gemensamma IT-plattformen”, säger Daniel.

Tittar Daniel i backspegeln så blev det en bra mjukstart för att komma in i företaget. Ägarduon Hans och Per, där Hans tidigare var innehavare av VD rollen, kom med förslaget till Daniel angående tillträde som VD under sen hösten. Både Hans och Per har tydliga operativa roller på företaget, och såg att företagets förmodligen var moget för en mer administrativ och förvaltande VD.

-”Förra året hade jag mest fokus på att försöka skapa en hållbar struktur kring IT, så jag hann inte bygga mig en fullständig uppfattning kring bolagets olika kompetenser och resurser”, säger Daniel.

Daniel fascineras dagligen över det stora antal projekt som STING eller något av systerbolagen BUS eller Melloff Bygg är involverade i, samt den breda kompetens som finns bland de anställda. – ”Det kan ju låta lite imbecillt men jag försöker fortfarande lära mig alla de termer som vi använder i vår verksamhet, det är otroligt roligt och spännande, och ingen dag är än så länge inte den andra lik.”

Mycket av Daniels dagliga flöden och processer består i att sätta samman upphandlingsunderlag och offerter tillsammans med företagets olika experter. Bland STINGS spetskompetenser ligger tyngdpunkten på el- och mekanisk konstruktion samt styrning och övervakning av broar och tunnlar.

Det känns som att jag börjar få kontroll över läget nu och det tack vare den styrning jag fått av Per och Hans och uppbackningen av ledningsgruppen. En outtalad uppgift som finns från ägarna är att bibehålla och förvalta vikten av att ha roligt på jobbet, en uppgift som jag sätter stort värde på att förvalta.

Efter semestern så känns det som fas två av rollen startar. Min ambition är en mer offensiv roll där vi skall utveckla vårt affärsområde med breddad kompetens och söka fler kunder och samarbeten.

– ”Jag vågar sticka ut hakan och säga att vi är bäst i Sverige på det vi gör. En ingenjörsbyrå med känsla för teknik och samhälle.

Avslutningsvis så önskas Trevlig Semester och Glad Sommar av Daniel och alla medarbetare på Sting.