Precision i planering och utförande

Inspektionsrunda som kräver tålamod och erfarenhet

Vårt Göteborgskontor med Stefan Birgersson är just i fas med att inspektera en rad aktuella broprojekt i norra Göteborg. De nya gång och cykelbroarna i Marieholmsmotet ligger just nu i akt att kontrolleras innan överlämning till förvaltaren.

-”En av de stora utmaningarna blev att samordna de tillstånd som krävs för att arbeta i anslutning till dessa hårt trafikerade vägar” säger Stefan Birgersson. – Det tar flera veckor innan man får klart ett sådant tillstånd, i samband med detta skall man också anlita en operatör som skall sköta regleringen av trafiken. För den här inspektionen krävdes 3 stycken TMA-bilar för att styra trafiken och en förare av bilen med liften som vi skulle jobba i.

I det här fallet tog vi hjälp av Svevia som löste allting felfritt åt oss. Det gäller ju att allting funkar när vi väl är på plats. Samtidigt som Sting skall göra våra åtagande och inspektera alla element och punkter av bron så vill man inte bråka med trafiken allt för mycket. Det blir en del sura miner, men de flesta är sansade och passerar försiktigt.

När vi väl var färdiga kändes det som det hela flöt på bra. Det var ett bra teamarbete mellan mig och Tomas Eriksson som var med från Stings kontor i Trollhättan. Vi kände oss trygga med Svevias närvaro, de hade koll hela vägen. Så nu kan vi lämna över ett protokoll till beställaren signerat och klart.

Klicka här för att se video!