Category: Järnvägsbro

Årstabron

Årstabron

27 mars, 2018 , 14:12
Årstabron, 3500-15-1, är en järnvägsbro över Årstaviken i Stockholm. Valv, balk och bågbro byggd 1929 med konstruktionslängden 753 m, bredden…
Munkedal vägport

Munkedal vägport

11 september, 2015 , 08:41
Munkedal vägport km 109+777, 3500-958-1, är en järnvägsbro över GC-bana på bandelen Uddevalla-Strömstad. Balkbro, byggd 1929, med spännvidden 7,6 m,…
Södertälje kanal lyftbro, järnvägsbro

Södertälje kanal lyftbro, järnvägsbro

3 februari, 2015 , 08:52
Södertälje kanal lyftbro, 3500-5832-1, över Södertälje kanal. Järnvägsbro, byggd 2010, med spännvidden 57,7 m, konstruktionslängden 198 m och bredden 12,3 m.…
Norra Danviken

Norra Danviken

16 november, 2014 , 08:34
Norra Danviksbron, 30-10806-1, är en järnvägbro vid Slussen – Henriksdal i Stockholm. Klaffbro. Karta https://goo.gl/maps/mS1so   Love0 Share Tweet Share Pin
Händelöbron

Händelöbron

15 november, 2014 , 14:21
Händelöbron, 581-28-1, är en järnvägs- och vägtrafikbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Klaffbro, byggd 1963, konstruktionslängden 116 m varav…
Motala järnvägsbro

Motala järnvägsbro

25 april, 2014 , 07:56
Järnvägsbro, 3500-5917-1, över Göta kanal. Svängbro, byggd 2012, med konstruktionslängden 108 m och bredden 11 ,965 m. Avstånd till Medel högvattenyta…
Kungsör, järnvägsbro

Kungsör, järnvägsbro

15 april, 2014 , 15:40
Järnvägsbro, 3500-3507-1, över Arbogaån i Kungsör. Svängbro, byggd 1996, med spännvidderna 18,9 + 18,9 m, konstruktionslängd 83 m och bredden 5,2…
Kvicksundsbron, järnvägsbro

Kvicksundsbron, järnvägsbro

15 april, 2014 , 14:36
Järnvägsbro, 3500-3508-1, vid Kvicksund i Västerås kommun. Klaffbro, byggd 1975, med längsta spännvidden 51,5 m. Konstruktionslängd 151 m, bredden 6,1…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB