Category: Klaffbro

Södertälje slussområde

Södertälje slussområde

21 februari, 2020 , 15:23
Karta: Södertälje sluss Södertälje sluss ska breddas och förlängas för att kunna ta emot större fartyg med så kallade EU-mått. I…
Lidingöbron (gamla)

Lidingöbron (gamla)

26 november, 2014 , 14:19
Klaffbro, byggd på 1920-talet, i Lidingö stad. Elektriskt maskineri med överliggande motvikt, kombinerad spårväg och GC-bana. Stängd sedan 2004. Karta https://goo.gl/maps/IUoGN…
Kungsör, landsvägsbron

Kungsör, landsvägsbron

15 april, 2014 , 15:16
Vägbro, 19-28-1, över Arbogaån i Kungsör. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 12,8 m, konstruktionslängd 58 m och bredden 13 m. Segelfri…
Kvicksundsbron, järnvägsbro

Kvicksundsbron, järnvägsbro

15 april, 2014 , 14:36
Järnvägsbro, 3500-3508-1, vid Kvicksund i Västerås kommun. Klaffbro, byggd 1975, med längsta spännvidden 51,5 m. Konstruktionslängd 151 m, bredden 6,1…
Borensberg

Borensberg

15 april, 2014 , 13:58
Vägbro, 5-54-1, över Göta kanal vid Borensberg. Klaffbro, byggd 1938 (överbyggnaden utbytt 1996), med spännvidden 11,7 m, konstruktionslängden 12 m och…
Berg

Berg

15 april, 2014 , 13:33
Vägbro, 580-115-1, över Göta kanal vid Berg i Linköpings kommun. Klaffbro, byggd 1999, med spännvidden 20,45 m, konstruktionslängden 26 m och…
Norsholm klaffbro

Norsholm klaffbro

15 april, 2014 , 13:21
Vägbro, 5-200-1, över Göta kanal vid SO Norsholms station. Klaffbro, byggd 1954, med spännvidderna 5,5 + 15,5 m, konstruktionslängden 22…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB