Florabron

Florabron

Florabron är en vägbro, 15-1158-1, över Upperudsälven och Dalslands kanal i Bengtsfors. Klaffbro, byggd 1994, med en spännvidd på 15 m, konstruktionslängd 139 m och med bredden 13,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 2 m och årsdygnstrafiken är ca 4 500 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med stående cylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/6gUjc

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB