Bergsnäsbron

Bergsnäsbron

Bergnäsbron är en vägbro, 25-12-1, över Lulefjärden vid Luleå Bergnäset. Dubbelklaffbro, byggd 1954, med spännvidden 36 m, konstruktionslängd 864 m och bredden 13 m. Den segelfria höjden är 7,3 m och årsdygnstrafiken ca 14 000 fordons/dygn. Fasta vridlager samt ledad motvikt. Elmekaniskt maskineri för klaffar och låsreglar.

Karta https://goo.gl/maps/uNucL

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB