Binar Quick-Lift Systems AB utvecklingsprojekt

Binar Quick-Lift Systems AB utvecklingsprojekt

Binar Quick-Lift Systems AB utvecklar och tillverkar standardiserade samt kundanpassade lyftlösningar.

Sting har de senaste åren arbetet med ett utvecklings- och konstruktionsuppdrag av en ny serie manöverhandtag till Binars arm- och traverslyftar. Handtagen innehåller bl.a. strängpressade aluminiumprofiler och plastkåpor med 2k gjutning. Binar har patentsökt den konstruerade el- och luftsviveln som ingår i handtaget.

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB