E4-bron i Södertälje

E4-bron i Södertälje

E4-broarna i Södertälje är två vägbroar, 2-735-1 och 2-735-2, över Södertälje kanal. Lyftbroar, byggda 1965, med spännvidd 65 m, konstruktionslängden 448 m, bredd 13,3 m samt segelfri höjd 26 m i vägtrafikläge och 42 m i upphissat läge. Årsdygnstrafiken är ca 18 000 fordon/dygn. Frekvensstyrda motorer.

Karta https://goo.gl/maps/CCPP1

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB