Flottsundsbron (gamla)

Flottsundsbron (gamla)

Flottsundsbron är en vägbro, 3-66-1, över Fyrisån vid Flottsund. Svängbro, byggd 1924, med spännvidden 17,7 + 17,7 m, konstruktionslängden 49 m och bredden 5 m. Den segelfria höjden är 2,5 m och årsdygnstrafiken är ca 5 000 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Bron revs ut 2015 för att ge plats åt en ny bro.

Karta https://goo.gl/maps/Rq8TL

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB