Förbifart Norrtälje

Förbifart Norrtälje

Den befintliga vägen genom Norrtälje har inte tillräcklig kapacitet för dagens behov, därför byggs en ny sträckning av väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen. Förbifarten kommer att gå väster om stadskärnan, från trafikplatsen där motorvägen slutar och ansluta till väg 76 norr om Norrtälje. Arbetet startade år 2010 och beräknas pågå till hösten 2014 med med trafikpåsläpp 6 juni samma år.

Karta https://goo.gl/maps/iQsMb

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB