Gårdstenstunneln

Gårdstenstunneln

Gårdstenstunneln är en vägtunnel, 14-860-1, mellan Angeredsbron och Angered i norra Göteborg, på Norrleden. Tunneln, som är byggd 1978, har ett tunnelrör med längden 235 m. Fri höjd är 4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 14 000 fordon/dygn.

Bilden är lånad från http://www.panoramio.com/photo/79956243

Karta https://goo.gl/maps/az4Cm

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB