Osetbron GC-bro över Svartån – Örebro

Osetbron GC-bro över Svartån – Örebro

GC-bro över Svartån vid Oset i Örebro. Bron, som är byggd 2009, har en fast och en rörlig del där den fasta delen är balkbro med stålbalkar samt träfarbana och den rörliga delen är av typen holländsk klaff. Den fasta delen har en fri höjd på 3 m så att en stor del av fritidsbåtarna från småbåtshamnen kan passera utan att bron behöver öppnas. Största spännvidden är 15 m.

Karta https://goo.gl/maps/XkjRI

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB