Hardangerbrua

Hardangerbrua

Hardangerbron är en hängkabelbro på vägen från Hardanger till Bergen i Norge. Bron är 1 310 m lång och 14,5 m bred. Byggstart 2009 och färdigbyggd 2013. Den går mellan två bergstunnlar och i den norra tunneln finns det en insprängd rondell. Bron är tvåfilig med 200 m höga pyloner och har gång- och cykelbana samt en årsdygnstrafik på ca 2000 fordon/dygn.

Bron är dessutom 30 m längre än Golden Gate-bron.

Karta https://goo.gl/maps/V50WU

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB