Jordfallsbron

Jordfallsbron

Jordfallsbron är en vägbro, 15-702-1, över Göta Älv i Kungälv. Dubbelklaffbro, byggd 1965, med en spännvidd på 47 m, konstruktionslängden 685 m och bredden 17 m. Den segelfria höjden är 11 m och årsdygnstrafiken är ca 17 000 fordon/dygn. Rullbanor i kuggsegment och elmekaniskt maskineri, panamahjul med tryckstång. Elhydrauliskt lågregelmaskineri i klaffspets.

Karta https://goo.gl/maps/5ejTJ

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB