Köpmannebro E45

Köpmannebro E45

Vägbro, 15-741-1, över Dalslands kanal och Upperudsälven vid Köpmannebro. Svängbro, byggd 1966, med en spännvidd på 33,4 + 33,7 m, konstruktionslängden 240 m och bredden 10 m. Fri höjd 12,7 m och årsdygnstrafiken ca 3 700 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri för vrid och domkraft.

Karta https://goo.gl/maps/UCPHN

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB