Lilla Edetbron

Lilla Edetbron

Lilla Edet-bro är en vägbro, 15-1016-1, över Trollhättekanal och Göta Älv i Lilla Edet. Dubbelklaffbro, byggd 1985, med en spännvidd på 34 m, konstruktionslängden 407 m och bredden 13,5 m. Den segelfria höjden är 10 m och årsdygnstrafiken ca 7 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri för klaffar, stöd och regel.

Karta https://goo.gl/maps/mi1Oh

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB