Lyftbron i Trollhättan, järnvägsbro

Lyftbron i Trollhättan, järnvägsbro

Lyftbron i Trollhättan, 3500-5366-1, är en järnvägsbro över trafikkanalen. Bron, byggd år 2000, har spännvidden 49,6 m, konstruktionslängd på 68 m och bredden 13 m. Den segelfria höjden är 2,8 m vid stängd bro och 27 m vid öppen bro. Bron behöver inte öppnas fult varje gång då öppningshöjden kan anpassas till båten eller fartygets höjd upp till maxhöjd. Elmekaniskt maskineri.

Bron består av fyra betongtorn samt ett lyftsystem vilket utgörs av bl.a. en stor motvikt som via linor, över linhjul i torntoppen, är kopplade direkt till bron. En mindre motvikt är kopplad till kabeltrumman och när bron ligger i tågtrafiksläge (nere) hänger denna motvikt helt i kabeltrumman och lyftlinan är då avlastad.

Karta https://goo.gl/maps/8aAQz

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB