Olidans kraftstation

Olidans kraftstation

Olidans kraftstation ligger i Göta Älv i Trollhättan.

Karta Olidan

Histora
År 1905 köptes företaget ”Nya Trollhätte Kanalbolag” och ombildades till ett statligt verk, svenska statens första vattenkraftprojekt. År 1909 ombildades företaget på nytt och fick då namnet ”Kungliga Vattenfallsstyrelsen”, senare Vattenfall.

Bygget påbörjades 1907 och första aggregatet togs i bruk i mars 1910 medan det åttonde aggregatet sattes i drift 1914, vilket gav kraftverket en kapacitet på 250 kubinmeter/sek. År 1921 hade kraftverket byggs ut med ytterligare fem aggregat.

Idag går 10 st av dessa, tre aggregat är avställda p.g.a. otillräcklig vattenkapacitet enligt gällande vattendom.
Fallhöjden är 32 m, effekten 130 MW och årsproduktion är på 1260 GWh/år.

Under andra världskriget var Olidan utrustad med luftvärnskanoner på taket vilka plockades bort vid krigsslutet 1945.
Kraftstationen är idag kulturminnesmärkt.

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB