Öppningsbara broar Harlem River, NY

Öppningsbara broar Harlem River, NY

Harlem River, korsar genom Manhattan och sammanbinder Hudson River och East River.
Den har åtta öppningsbara broar;
Wards Island Bridge
Willis Avenue Bridge
Third Avenue Bridge
Madison Avenue Bridge
145th Street Bridge
Macombs Dam Bridge
West 207th Street/University Heights Bridge
Broadway Bridge

http://www.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/bridges-harlem.shtml

Kartor https://goo.gl/maps/hzXbg

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB