Ramp till färjeläge – Hyppeln

Ramp till färjeläge – Hyppeln

Arbeten utförda av Sting
2017 – Beräkning och konstruktion av ramp, lyftanordning, hydraulik, styr och el.

KartaHyppelns färjeläge

Hela färjeläget Hyppeln har genomgått en renovering och rampen har bytts ut. Sting levererade den kompletta lösningen för den nya rampen.

Rampen är 13,5 m lång och 5,2 m bred.

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB