Säffle dammluckor

Säffle dammluckor

Tre dammluckor, byggda 1957, upphängda under bron över Byälven på Östra Storgatan i Säffle.

Lucka A och C har den totala bredden 10 500 mm och avståndet mellan armarna är 6 360 mm. Lucka B i mitten har en total bredd på 10 600 mm och även den avståndet 6 360 mm mellan armarna. Samtliga luckor har höjden 2 590 mm.

Karta https://goo.gl/maps/N5GLl

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB