Snöveltorp (gamla)

Snöveltorp (gamla)

Vägbro, 5-120-1, över Göta kanal i Snöveltorp. Svängbro, byggd 1941, med en spännvidd på 8,7 + 14,6 m, konstruktionslängden 34 m och bredden 6 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken är ca 2 900 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Bron är avstängd men har ersatts med en temporär bro under tiden bron byts ut.

Karta https://goo.gl/maps/CXlBk

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB