Snöveltorp (nya)

Snöveltorp (nya)

Vägbro, 5-120-1, över Göta kanal som ersatte äldre bro. Klaffbro med konstruktionslängd  26 m, bredden 10 m och spännvidden 24,4 m. Avstånd till medel högvattenyta 1 m och årsdygnstrafik ca 2940 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/EF4yL

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB