Södertälje sluss

Södertälje sluss

Södertälje sluss ligger i farleden Södertälje kanal som går mellan Saltsjön och Mälaren och som är en sprängd och schaktad farled med ett vattendjup av 7,6-8,4 m. Slussen ligger mellan Lotsudden och friluftsområdet Kusens backe. Slusskammaren är 135 m lång och 19,6 m bred med vattendjupet 8 m över slusströsklarna, den största slussen i Norden.

Karta https://goo.gl/maps/P1qPk

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB