Södertälje slussområde

Södertälje slussområde

Karta: Södertälje sluss

Södertälje sluss ska breddas och förlängas för att kunna ta emot större fartyg med så kallade EU-mått. I projektet ingår även att åtgärda framkomligheten och säkerheten i hela farleden.

Ombyggnaden av slussen innebär förutom nya slussportar med tillhörande slusshuvud även en ny klaffbro i söder, en rörlig gångbro i norr, ledverk, spont längs med sluss och anslutande kanal m.m.

Den nya klaffbron med tillhörande hydrauliska maskineri samt el- och styrsystem konstrueras av Sting.

Slussen förlängs med totalt 40 m med en ny totallängd på ca 210 m och breddas med 5 meter så att ny farledsbredd blir 25,3 m.

Broklaffen är 35 m lång och 11 m bred. Vikt 430 ton. Slussportarna utförs i rostfritt stål med en totalvikt på ca 160 ton styck.

 

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB