Strömmen (nya)

Strömmen (nya)

Vägbro, 15-1698-1, över Snäcke kanal vid Strömmen i Åmåls kommun. Svängbro, byggd 2012, med en spännvidd på 14,8 m, totala brolängden 17 m och bredden 5 m. Fri höjd är 3,8 m och årsdygnstrafiken ca 100 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri. 

Karta https://goo.gl/maps/L8Iy5

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB