Strömsundsbron

Strömsundsbron

Vägbro, 23-413-1, över Ströms Vattudal vid Strömsund, norra Jämtland. Snedkabelbro, byggd 1956, med största spännvidden 182,6 m, konstruktionslängden 332 m och bredden 12,5 m. Årsdygnstrafiken är ca 5 400 fordon/dygn.

När bron stod färdig var den världens största snedkabelbro.

Karta https://goo.gl/maps/vY914

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB