Uddevallatunnlarna

Uddevallatunnlarna

Kärratunneln, 14-969-1 (tunnel 2) och 14-969-2 (tunnel 3), samt Sörvikstunneln, 14-987-1 (tunnel 1) och 14-987-2 (tunnel 4), även kända som Uddevallatunnlar, är två vägtunnlar belägna på RV44 i Sörvik, Uddevalla. Byggda 1976 med längderna 348,5 m resp. 210 m. Båda tunnlarna har dubbla tunnelrör (norra och södra) med en fri höjd på 5,1 m. Årsdygnstrafiken är ca 13 000 fordon/dygn i respektive tunnelrör.

Karta https://goo.gl/maps/K4CUo

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB