Våghusbron

Våghusbron

Våghusbron (även Vågmästarbron) är en vägbro, 17-873-1, över inre och yttre hamn vid Kanikenäsholmen. Klaffbro, byggd 1977, med en spännvidd på 6,5 + 18,9 m, konstruktionslängden 36 m och bredden 15,5 m. Avståndet till medel vattenyta är 4,5 m och årsdygnstrafiken ca 11 700 fordon/dygn. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/ZMCXc

 

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB