Olidebron

Södertälje

Södertälje slussområde

Gravudden

Västerkvarn

Värhulta

Värhulta

Riksvägsbron i Motala

Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Näs

Näs

Loddby

Kungs Norrby