Project Category: Öppningsbar bro

Motala järnvägsbro

Motala järnvägsbro

25 april, 2014 , 07:56
Järnvägsbro, 3500-5917-1, över Göta kanal. Svängbro, byggd 2012, med konstruktionslängden 108 m och bredden 11 ,965 m. Avstånd till Medel högvattenyta…
Norsholm, svängbro

Norsholm, svängbro

15 april, 2014 , 15:44
Vägbro, 5-130-1, över Göta kanal vid Norsholms station (inre bron). Svängbro, byggd 1984, med spännvidden 10,1 m, konstruktionslängden 23 m och bredden…
Kungsör, järnvägsbro

Kungsör, järnvägsbro

15 april, 2014 , 15:40
Järnvägsbro, 3500-3507-1, över Arbogaån i Kungsör. Svängbro, byggd 1996, med spännvidderna 18,9 + 18,9 m, konstruktionslängd 83 m och bredden 5,2…
Kungsör, landsvägsbron

Kungsör, landsvägsbron

15 april, 2014 , 15:16
Vägbro, 19-28-1, över Arbogaån i Kungsör. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 12,8 m, konstruktionslängd 58 m och bredden 13 m. Segelfri…
Tosteröbron

Tosteröbron

15 april, 2014 , 14:40
Tosteröbron, 4-8-1, är en vägbro över Strängnässundet i Strängnäs. Svängbro, byggd 1936, med spännvidderna 30,3 + 30,3 m, konstruktionslängd 301 m,…
Kvicksundsbron, järnvägsbro

Kvicksundsbron, järnvägsbro

15 april, 2014 , 14:36
Järnvägsbro, 3500-3508-1, vid Kvicksund i Västerås kommun. Klaffbro, byggd 1975, med längsta spännvidden 51,5 m. Konstruktionslängd 151 m, bredden 6,1…
Borensberg

Borensberg

15 april, 2014 , 13:58
Vägbro, 5-54-1, över Göta kanal vid Borensberg. Klaffbro, byggd 1938 (överbyggnaden utbytt 1996), med spännvidden 11,7 m, konstruktionslängden 12 m och…
Sjöbacka

Sjöbacka

15 april, 2014 , 13:52
Vägbro, 5-70-1, över Göta kanal SV Sjöbacka. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 20 m och bredden 3,5…
Ljung västra kanalbro

Ljung västra kanalbro

15 april, 2014 , 13:44
Vägbro, 5-69-1, över Göta kanal vid Ekholmen i Linköpings kommun. Rullbro, byggd 1890 (överbyggnaden utbytt 1988), med spännvidden 8,1 m, konstrukrionslängden 9…
Berg

Berg

15 april, 2014 , 13:33
Vägbro, 580-115-1, över Göta kanal vid Berg i Linköpings kommun. Klaffbro, byggd 1999, med spännvidden 20,45 m, konstruktionslängden 26 m och…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB