Project Category: Öppningsbar bro

Norsholm klaffbro

Norsholm klaffbro

15 april, 2014 , 13:21
Vägbro, 5-200-1, över Göta kanal vid SO Norsholms station. Klaffbro, byggd 1954, med spännvidderna 5,5 + 15,5 m, konstruktionslängden 22…
Norsholm, järnvägsbro

Norsholm, järnvägsbro

15 april, 2014 , 13:17
Järnvägsbro, 3500-126-1, över Göta kanal vid Norsholm. Klaffbro, byggd 1990, med spännvidderna 15 + 17 m, konstruktionslängden 32 m och…
Björnavad (Västerby)

Björnavad (Västerby)

15 april, 2014 , 13:09
Vägbro, 5-339-1, över Göta kanal vid N Västerby i Norrköpings kommun. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,3 m, konstruktionslängden 9…
Vänneberga

Vänneberga

15 april, 2014 , 13:04
Vägbro, 5-340-1, över Göta kanal i Söderköping. Rullbro, byggd 1958, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 9 m och bredden 4…
Klevbrinken

Klevbrinken

15 april, 2014 , 12:58
Vägbro, 5-195-1 samt 5-195-2, över Göta kanal vid Klevbrinken i Söderköping. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 14,3 m, konstruktionslängden 15 m…
Stallarholmsbron

Stallarholmsbron

15 april, 2014 , 09:13
Vägbro, 4-14-1, över Mälaren vid Stallarholmen. Svängbro, byggd 1961, med spännvidderna 28 + 28 m, konstruktionslängden 172 m och bredden 10,5…
Kvicksundsbron

Kvicksundsbron

15 april, 2014 , 08:57
Vägbro, 4-12-1, över Mälaren vid Kvicksund, Södermanlands län. Klaffbro, byggd 1976, med spännvidden 51,5 m, konstruktionslängden 156 m och bredden 19…
Förbifart Norrtälje

Förbifart Norrtälje

1 april, 2014 , 08:08
Den befintliga vägen genom Norrtälje har inte tillräcklig kapacitet för dagens behov, därför byggs en ny sträckning av väg 76…
Snöveltorp (nya)

Snöveltorp (nya)

27 mars, 2014 , 16:16
Vägbro, 5-120-1, över Göta kanal som ersatte äldre bro. Klaffbro med konstruktionslängd  26 m, bredden 10 m och spännvidden 24,4…
Hjulstabron

Hjulstabron

27 mars, 2014 , 15:49
Hjulstabron är en vägbro, 3-83-1, över Hjulstafjärden mellan Upplands fastland och Märsön. Svängbro, byggd 1953, med längsta spännvidden 44,4 +…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB