Project Category: Öppningsbar bro

Nya Flottsundsbron

Nya Flottsundsbron

6 mars, 2014 , 15:49
Flottsundsbron kommer att byggas om med start 2015 och arbetet beräknas vara klart under sommaren 2016. Det kommer att bli…
Hisingsbron

Hisingsbron

6 mars, 2014 , 15:41
Då Göta Älvbron anses vara i dåligt skick, vilket medför stora kostnader för underhåll, planerar man att ersätta denna med…
Håverud järnvägsbro

Håverud järnvägsbro

19 december, 2013 , 13:19
Karta https://goo.gl/maps/CoRAu Håverud järnvägsbro, 3500-3245-1, över Strömmen och Dalslands kanal. Enkelklaffbro, byggd 1925, med spännvidden 12,25 m, konstruktionslängden 56 m och bredden…
Bergsnäsbron

Bergsnäsbron

19 december, 2013 , 12:45
Bergnäsbron är en vägbro, 25-12-1, över Lulefjärden vid Luleå Bergnäset. Dubbelklaffbro, byggd 1954, med spännvidden 36 m, konstruktionslängd 864 m och…
Töreboda järnvägsbro

Töreboda järnvägsbro

19 december, 2013 , 11:19
Töreboda järnvägsbro, 3500-610-1, över Göta kanal vid Töreboda. Enkelklaffbro, byggd 1950, med spännvidden 10,5 m, konstruktionslängden 11 m och bredden 7,7…
Säffle järnvägsbro

Säffle järnvägsbro

19 december, 2013 , 11:05
Säffle järnvägsbro, 3500-3224-1, över Byälven i Säffle, Kil-Öxnered. Likarmad lyft-svängbro, byggd 1878, med spännvidden 14,7 + 14,7 m, konstruktionslängden 129 m,…
Forsvik

Forsvik

19 december, 2013 , 10:52
Vägbro, 16-359-1, över Göta kanal vid Forsvik. Enkelklaffbro, byggd 1956, med spännvidden 11,2 m, konstruktionslängden 12 m och bredden 10,4 m.…
Lyrestad

Lyrestad

19 december, 2013 , 09:31
Vägbro, 16-28-1, över Göta kanal vid Lyrestads kyrka. Olikarmad svängbro, byggd 1934, med en spännvidd på 11,8 + 5,8 m,…
Sotenbron

Sotenbron

16 december, 2013 , 16:20
Sotenbron är en vägbro, 14-404-1, över Sotenkanalen vid Backa. Svängbro, byggd 1935, med en spännvidd på 21,5 + 15,5 m,…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB