Project Category: Tunnel

Skultorpstunneln

Skultorpstunneln

1 april, 2014 , 10:30
Skultorpstunneln (även Borhundatunneln eller Pansartunneln) är en vägtunnel, 16-838-2 (södra tråget) och 16-838-3 (norra tråget) som sträcker sig under Försvarsmaktens…
Norra länken, Stockholm

Norra länken, Stockholm

1 april, 2014 , 09:34
Norra länken är en stadsmotorväg i Stockholm som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid…
Marieholmstunneln

Marieholmstunneln

1 april, 2014 , 09:26
Marieholmstunneln ska byggas under Göta Älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelen och syftet är att avlasta trafiken som färdas…
Vindötunneln

Vindötunneln

23 december, 2013 , 09:47
Vindötunneln är en vägtunnel, 14-702-1, på länsväg 160. Byggd 1966, längd 485 m lång, enkelt tunnelrör. Fri höjd är 4,6…
Grindtunnlarna

Grindtunnlarna

23 december, 2013 , 08:20
Grindtunnlarna är av modellen vägtunnel, 14-1588-1 (norra röret) och 14-1588-2 (södra röret), i Rabbalshede. Byggd år 2000, längd 152,5 m…
Gnistängstunneln

Gnistängstunneln

23 december, 2013 , 08:18
Gnistängstunnlen är en vägtunnel, 14-924-1 (östra tunnelröret) och 14-924-2 (västra tunnelröret), som tillhör västerleden i Göteborg. Byggd 1978, längd 712,5…
Tingstadstunneln

Tingstadstunneln

23 december, 2013 , 08:14
Tingstadstunneln är en vägtunnel, 14-581-1 (västra tunnelröret) och 14-581-2 (östra tunnelröret), i Göteborg. Byggd 1967, längd 454,5 m med dubbla…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB