Södertälje

Södertälje slussområde

Karlsnäs

Karlsnäs

Dafter

Dafter

Årstabron

Årstabron

Riksvägsbron i Motala

Bro Dernäs

Bro Dernäs

Bro Frändeforsån

Alängen

Alängen

Näs

Näs

Loddby