Project Category: Vattenmekanik

Ramp till färjeläge – Hyppeln

Ramp till färjeläge – Hyppeln

27 oktober, 2020 , 09:57
Arbeten utförda av Sting 2017 – Beräkning och konstruktion av ramp, lyftanordning, hydraulik, styr och el. Karta: Hyppelns färjeläge Hela färjeläget…
Södertälje slussområde

Södertälje slussområde

21 februari, 2020 , 15:23
Karta: Södertälje sluss Södertälje sluss ska breddas och förlängas för att kunna ta emot större fartyg med så kallade EU-mått. I…
Islänsa

Islänsa

26 december, 2013 , 17:03
Konstruktion av ny islänsa i rostfritt stål till Vattenfall, år 2013. Den har som funktion att hålla is borta från…
Tegelvikshamnen

Tegelvikshamnen

23 december, 2013 , 09:57
Vikingterminalen i Stockholm. Här ifrån går alla Viking Lines färjor till Åbo, Mariehamn och Helsingfors. Karta https://goo.gl/maps/vNU4E   Love0 Share Tweet…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB