Projekt

Pågående projekt Järnvågen
Pågående projekt Järnvågen
7 mars, 2023 | 7 mars, 2023 | 16:13
Ombyggnation av Götatunneln för det nya området Masthuggskajen.
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:10
Ny projektering av GC bro i Porsgrunn. STING ritar styrsystem, maskineri och stöttar BUS med programmering
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:09
Projektering av nytt styrsystem, Fjärrstyrning och nytt elektromekaniskt maskineri.
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
7 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:07
Programmering av ny bro i Trollhättan.

Olidebron

En del av våra projekt genom åren

Viskantunneln

Viskantunneln

Viskantunneln är en vägtunnel, 13-638-1, vid Brobergen i Varberg. Byggd 1981 med längden 265 m och fri höjd på 4,7…
Dalbobron

Dalbobron

Dalbobron är en vägbro, 15-5-1, över nya trafikkanalen i Vänersborg. Enkelklaffbro, byggd 1962, med en spännvidd på 33,2 m, konstruktionslängden 836…
Göta Älvbron

Göta Älvbron

Göta Älvbron är en vägbro, 1480-1002-1, över Göta Älv i Göteborg. Klaffbro, byggd 1939, med en spännvidd på 29 m,…
Eriksberg GC-bro

Eriksberg GC-bro

Gång- och cykelbro över dockan i Eriksberg på Norra älvstranden i Göteborg. Byggd 2008. Karta https://goo.gl/maps/ncZt0  
Tranchells gångbro

Tranchells gångbro

Tranchells gångbro, 1480-2685-1, gång- och cykelbro vid Lindholmen i Göteborg. Klaffbro, byggd 1990, med spännvidden 6 m, total brolängd 26…
Nybron

Nybron

Nybron är en vägbro, 22-668-1, över sund i Härnösand. Klaffbro, byggd 1937, med spännvidden 17,7 m, konstruktionslängd 103 m och bredden…
Kanalbron i Härnösand

Kanalbron i Härnösand

Kanalbron i Härnösand är en vägbro, 22-706-1, över västra kanalen i Härnösand. Klaffbro, byggd 1956, med en spännvidd på 14…
Kanalbron i Säffle

Kanalbron i Säffle

Kanalbron i Säffle är en vägbro, 17-182-1, över Säffle kanal. Klaffbro, byggd 1962, med en spännvidd på 18,6 m, konstruktionslängden 28…
Flottsundsbron (gamla)

Flottsundsbron (gamla)

Flottsundsbron är en vägbro, 3-66-1, över Fyrisån vid Flottsund. Svängbro, byggd 1924, med spännvidden 17,7 + 17,7 m, konstruktionslängden 49…
Universitetsbron i Malmö

Universitetsbron i Malmö

Universitetsbron i Malmö är en vägbro, 1280-360-1, över Inre Hamnen. Sväng- och snedkabelbro, byggd 2003, med längden 17 m och…
Lyftbron i Trollhättan, järnvägsbro

Lyftbron i Trollhättan, järnvägsbro

Lyftbron i Trollhättan, 3500-5366-1, är en järnvägsbro över trafikkanalen. Bron, byggd år 2000, har spännvidden 49,6 m, konstruktionslängd på 68 m…
Brinkebergskulle sluss

Brinkebergskulle sluss

Brinkebergskulle sluss är den första slussen i Göta älv sett från Vänern. Byggd 1916 med maxmåtten längd 88 m, bredd…
Ströms sluss, Lilla Edet

Ströms sluss, Lilla Edet

Sluss nr 6 från Vänern i Göta älv, ingår i Trollhätte kanal. Färdigställd år 1916 med maxmåtten längd 88 m,…
Slusstrappan i Trollhättan

Slusstrappan i Trollhättan

Slusstrappan är en av tre vilka är belägna i Gamle Dal och de inhyser slussleder från år 1800, år 1844…
Södertälje sluss

Södertälje sluss

Södertälje sluss ligger i farleden Södertälje kanal som går mellan Saltsjön och Mälaren och som är en sprängd och schaktad…
Klaffbron i Trollhättan

Klaffbron i Trollhättan

Klaffbron i Trollhättan är två vägbroar över Göta Älv i Trollhättan. Två dubbelklaffbroar, byggda 1959, med två körfiler på varje…
Järnvägsbron i Vänersborg (UVHJ-bron)

Järnvägsbron i Vänersborg (UVHJ-bron)

Klaffbron (Tyska bron, UVHJ-bron) är en järnvägsbro, 3500-2590-1, över Trollhättekanal i Vänersborg. Klaffbro, byggd 1914, med spännvidden 42 m, konstruktionslängden 68…
Gropbron

Gropbron

Gropbron är en vägbro, 15-4-1, över Trollhätte kanal i Vänersborg. Klaffbro, byggd 1966, med spännvidden 34 m, konstruktionslängden 90 m…
Gårdstenstunneln

Gårdstenstunneln

Gårdstenstunneln är en vägtunnel, 14-860-1, mellan Angeredsbron och Angered i norra Göteborg, på Norrleden. Tunneln, som är byggd 1978, har…
Smedstadbäcken

Smedstadbäcken

Gång- och cykelbro i stål över Smedstadsbäcken, Linköping, och till det nya bostadsområdet Vallastaden som ska byggas. Bron kommer att…
Motorvägsbron

Motorvägsbron

Motorvägsbron är en vägbro, 14-670-1, över Nordre älv i Kungälv. Klaffbro, byggd 1968, spännvidden 48 m, konstruktionslängden 942 m och bredden 27,7…
Gamla Svinesundsbron

Gamla Svinesundsbron

Gamla Svinesundsbron är en vägbro, 14-6-1, över Idefjorden i Strömstad och som binder samman Sverige (Strömstads kommun) och Norge (Halden…
Slussportar i Fattighusån

Slussportar i Fattighusån

Nya slussportar i Fattighusån tillverkade i rostfritt stål. Porten har rörliga luckor så att vatten kan släppas på utan att…
Säffle dammluckor

Säffle dammluckor

Tre dammluckor, byggda 1957, upphängda under bron över Byälven på Östra Storgatan i Säffle. Lucka A och C har den…
Hamnspången i Uppsala

Hamnspången i Uppsala

Hamnspången är en gång- och cykelbro över Fyrisån i centrala Uppsala som förbinder Stadsträdgården med Kungsängen. Av typen holländsk bro,…
Kungsängsbron i Uppsala

Kungsängsbron i Uppsala

Kungsängsbron är en vägbro, 3-528-1, över Fyrisån i Uppsala. Klaffbro, byggd 1982, med spännvidden 24,2 m, en konstruktionslängd på 300 m och…
E4-bron i Södertälje

E4-bron i Södertälje

E4-broarna i Södertälje är två vägbroar, 2-735-1 och 2-735-2, över Södertälje kanal. Lyftbroar, byggda 1965, med spännvidd 65 m, konstruktionslängden 448…
Uddevallatunnlarna

Uddevallatunnlarna

Kärratunneln, 14-969-1 (tunnel 2) och 14-969-2 (tunnel 3), samt Sörvikstunneln, 14-987-1 (tunnel 1) och 14-987-2 (tunnel 4), även kända som Uddevallatunnlar, är…
Gerumstunneln

Gerumstunneln

Gerumstunneln är en vägtunnel, 14-2033-1, på väg E6 vid Tanumshede. Tunneln färdigställes år 2015 med dubbla tråg och två körfält…
Klaffbron i Malmö

Klaffbron i Malmö

Nya klaffbron är en vägbro över Södra Varvsbassängen och som förbinder Västra hamnen med vad som nu kallas Universitetsholmen. Rullklaffbro,…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB