Projekt

Pågående projekt Järnvågen
Pågående projekt Järnvågen
7 mars, 2023 | 7 mars, 2023 | 16:13
Ombyggnation av Götatunneln för det nya området Masthuggskajen.
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:10
Ny projektering av GC bro i Porsgrunn. STING ritar styrsystem, maskineri och stöttar BUS med programmering
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:09
Projektering av nytt styrsystem, Fjärrstyrning och nytt elektromekaniskt maskineri.
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
7 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:07
Programmering av ny bro i Trollhättan.

Olidebron

En del av våra projekt genom åren

Krigsbroar i Göteborg

Krigsbroar i Göteborg

I Gamlestaden, Göteborg har två krigsbroar i stål satts upp över Säveån, en tillfällig sträckning avsedda för spårvagnar under tiden…
Pumpstationer Ljungskile

Pumpstationer Ljungskile

Pumpstationen byggdes i samband med motorvägsbygget i början på 1990-talet. Vägen förbi Ljungskile är nedsänkt under havsnivån och pumpstationen är…
Bengtsfors svängbro

Bengtsfors svängbro

Kommunal svängbro i Bengtsfors. Karta https://goo.gl/maps/97OTd  
Sannegårdsbron

Sannegårdsbron

GC-bro över Sannegårdsdockan på Norra älvstranden i Göteborg. Delvis holländsk klaffbro som går tvärs över södra delen av hamnen. Bron…
Kinda kanal vid Hjulsbro

Kinda kanal vid Hjulsbro

Nya broar vid gammalt brofäste över Kinda kanal vid Hjulsbro i Linköping, byggda 2014. En fast bro över forsen, 580-193-1,…
Kedjebron, Budapest

Kedjebron, Budapest

Kedjebron, Széchenyi Lánchíd Kettenbrücke, i Budapest stod klar 1849 och är därmed idag den äldsta förbindelsen över floden Donau. Bron…
Port well swing bridge, Barcelona

Port well swing bridge, Barcelona

GC-bro i Barcelona. Två svängklaffar som jobbar mot varandra för att skapa en liten vinkelpassage för turistbåtar till turisthamnen i…
Porta d’Europa, Barcelona

Porta d’Europa, Barcelona

Porten till Europa i Barcelonas hamn. Dubbelklaff med ett spann på mäktiga 2 x 54 m. Fri höjd under den öppningsbara…
Brooklyn Bridge, NY

Brooklyn Bridge, NY

Brooklyn Bridge är den äldsta hängbron i New York. Bron sträcker sig över East River från Manhattan till Brooklyn och blev…
Öppningsbara broar Harlem River, NY

Öppningsbara broar Harlem River, NY

Harlem River, korsar genom Manhattan och sammanbinder Hudson River och East River. Den har åtta öppningsbara broar; – Wards Island Bridge…
Strömsundsbron

Strömsundsbron

Vägbro, 23-413-1, över Ströms Vattudal vid Strömsund, norra Jämtland. Snedkabelbro, byggd 1956, med största spännvidden 182,6 m, konstruktionslängden 332 m och bredden…
London

London

Tower Bridge Tour 2008 Karta https://goo.gl/maps/szVAO
Chicago

Chicago

Chicago Bridge Tour 2009 I Chicago ska det finnas 37 st öppningabara broar! På länken nedan hittar man 33 st. http://newmedia.medill.northwestern.edu/mmworkshop/…
Hisingsbron

Hisingsbron

Då Göta Älvbron anses vara i dåligt skick, vilket medför stora kostnader för underhåll, planerar man att ersätta denna med…
Nya Flottsundsbron

Nya Flottsundsbron

Flottsundsbron kommer att byggas om med start 2015 och arbetet beräknas vara klart under sommaren 2016. Det kommer att bli…
Osetbron GC-bro över Svartån – Örebro

Osetbron GC-bro över Svartån – Örebro

GC-bro över Svartån vid Oset i Örebro. Bron, som är byggd 2009, har en fast och en rörlig del där…
Lillåuddsbron

Lillåuddsbron

Lillåuddsbron, 1980-326-1, är en gång- och cykelbro (GC-bro) vid Östra hamnen och Lillåudden i Västerås. Klaffbro, byggd 2005, med största…
Järnvägsbro, Lidköping

Järnvägsbro, Lidköping

Järnvägsbro, 3500-3162-1, över Lidan i Lidköping. Klaffbro, byggd 1952, med spännvidden 17,3 m, konstruktionslängd 56 m och bredden 6 m. Avstånd till…
Hjulstabron

Hjulstabron

Hjulstabron är en vägbro, 3-83-1, över Hjulstafjärden mellan Upplands fastland och Märsön. Svängbro, byggd 1953, med längsta spännvidden 44,4 +…
Snöveltorp (nya)

Snöveltorp (nya)

Vägbro, 5-120-1, över Göta kanal som ersatte äldre bro. Klaffbro med konstruktionslängd  26 m, bredden 10 m och spännvidden 24,4…
Förbifart Norrtälje

Förbifart Norrtälje

Den befintliga vägen genom Norrtälje har inte tillräcklig kapacitet för dagens behov, därför byggs en ny sträckning av väg 76…
Marieholmstunneln

Marieholmstunneln

Marieholmstunneln ska byggas under Göta Älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelen och syftet är att avlasta trafiken som färdas…
Norra länken, Stockholm

Norra länken, Stockholm

Norra länken är en stadsmotorväg i Stockholm som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid…
Skultorpstunneln

Skultorpstunneln

Skultorpstunneln (även Borhundatunneln eller Pansartunneln) är en vägtunnel, 16-838-2 (södra tråget) och 16-838-3 (norra tråget) som sträcker sig under Försvarsmaktens…
Lundbyleden

Lundbyleden

Lundbyleden är en vägtrafikled på Hisingen i Göteborg och en del av länsväg 155. Leden ansluter till E6 i öster…
Kvicksundsbron

Kvicksundsbron

Vägbro, 4-12-1, över Mälaren vid Kvicksund, Södermanlands län. Klaffbro, byggd 1976, med spännvidden 51,5 m, konstruktionslängden 156 m och bredden 19…
Stallarholmsbron

Stallarholmsbron

Vägbro, 4-14-1, över Mälaren vid Stallarholmen. Svängbro, byggd 1961, med spännvidderna 28 + 28 m, konstruktionslängden 172 m och bredden 10,5…
Klevbrinken

Klevbrinken

Vägbro, 5-195-1 samt 5-195-2, över Göta kanal vid Klevbrinken i Söderköping. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 14,3 m, konstruktionslängden 15 m…
Vänneberga

Vänneberga

Vägbro, 5-340-1, över Göta kanal i Söderköping. Rullbro, byggd 1958, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 9 m och bredden 4…
Björnavad (Västerby)

Björnavad (Västerby)

Vägbro, 5-339-1, över Göta kanal vid N Västerby i Norrköpings kommun. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,3 m, konstruktionslängden 9…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB