Projekt

Pågående projekt Järnvågen
Pågående projekt Järnvågen
7 mars, 2023 | 7 mars, 2023 | 16:13
Ombyggnation av Götatunneln för det nya området Masthuggskajen.
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:10
Ny projektering av GC bro i Porsgrunn. STING ritar styrsystem, maskineri och stöttar BUS med programmering
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:09
Projektering av nytt styrsystem, Fjärrstyrning och nytt elektromekaniskt maskineri.
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
7 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:07
Programmering av ny bro i Trollhättan.

Olidebron

En del av våra projekt genom åren

Norsholm, järnvägsbro

Norsholm, järnvägsbro

Järnvägsbro, 3500-126-1, över Göta kanal vid Norsholm. Klaffbro, byggd 1990, med spännvidderna 15 + 17 m, konstruktionslängden 32 m och…
Norsholm klaffbro

Norsholm klaffbro

Vägbro, 5-200-1, över Göta kanal vid SO Norsholms station. Klaffbro, byggd 1954, med spännvidderna 5,5 + 15,5 m, konstruktionslängden 22…
Berg

Berg

Vägbro, 580-115-1, över Göta kanal vid Berg i Linköpings kommun. Klaffbro, byggd 1999, med spännvidden 20,45 m, konstruktionslängden 26 m och…
Ljung västra kanalbro

Ljung västra kanalbro

Vägbro, 5-69-1, över Göta kanal vid Ekholmen i Linköpings kommun. Rullbro, byggd 1890 (överbyggnaden utbytt 1988), med spännvidden 8,1 m, konstrukrionslängden 9…
Sjöbacka

Sjöbacka

Vägbro, 5-70-1, över Göta kanal SV Sjöbacka. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,4 m, konstruktionslängden 20 m och bredden 3,5…
Borensberg

Borensberg

Vägbro, 5-54-1, över Göta kanal vid Borensberg. Klaffbro, byggd 1938 (överbyggnaden utbytt 1996), med spännvidden 11,7 m, konstruktionslängden 12 m och…
Kvicksundsbron, järnvägsbro

Kvicksundsbron, järnvägsbro

Järnvägsbro, 3500-3508-1, vid Kvicksund i Västerås kommun. Klaffbro, byggd 1975, med längsta spännvidden 51,5 m. Konstruktionslängd 151 m, bredden 6,1…
Tosteröbron

Tosteröbron

Tosteröbron, 4-8-1, är en vägbro över Strängnässundet i Strängnäs. Svängbro, byggd 1936, med spännvidderna 30,3 + 30,3 m, konstruktionslängd 301 m,…
Kungsör, landsvägsbron

Kungsör, landsvägsbron

Vägbro, 19-28-1, över Arbogaån i Kungsör. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 12,8 m, konstruktionslängd 58 m och bredden 13 m. Segelfri…
Kungsör, järnvägsbro

Kungsör, järnvägsbro

Järnvägsbro, 3500-3507-1, över Arbogaån i Kungsör. Svängbro, byggd 1996, med spännvidderna 18,9 + 18,9 m, konstruktionslängd 83 m och bredden 5,2…
Norsholm, svängbro

Norsholm, svängbro

Vägbro, 5-130-1, över Göta kanal vid Norsholms station (inre bron). Svängbro, byggd 1984, med spännvidden 10,1 m, konstruktionslängden 23 m och bredden…
Motala järnvägsbro

Motala järnvägsbro

Järnvägsbro, 3500-5917-1, över Göta kanal. Svängbro, byggd 2012, med konstruktionslängden 108 m och bredden 11 ,965 m. Avstånd till Medel högvattenyta…
Malfors (Ljungsbro)

Malfors (Ljungsbro)

Vägbro, 580-98-1, å Cloettavägen i Linköpings kommun. Rullbro, byggd 2006, med konstruktionslängden 20 m och bredden 5,4 m. Elhydrauliskt maskineri,…
Brunneby

Brunneby

Vägbro över Göta kanal i Brunnsby. Rullbro, byggd 1906 på Motala Verkstad, som ligger tvärsöver den nedre slusskammaren till Brunnsby…
Kungs Norrby

Kungs Norrby

Vägbro över Göta kanal i Kungs Norrby. Rullbro, byggd år 1964. Karta https://goo.gl/maps/E7pcs  
Loddby

Loddby

Vägbro över Göta kanal i Loddby. Rullbro, byggd 1972, som ersatte då den gamla gjutjärnsbron. Elhydrauliskt maskineri, fjärrstyrd från Snövelstorp. Karta Loddby…
Näs

Näs

Vägbro över Göta kanal i Näs. Rullbro byggd 1957. Manövreras från bron i Ruda. Karta Näs  
Ruda

Ruda

Vägbro över Göta kanal i Ruda. Rullbro, byggd av Motala Verkstad år 1850, med spännvidden 7,5 m, konstruktionslängden 15 m…
Sörby

Sörby

Vägbro över Göta kanal i Sörby. Rullbro, byggd 1970, som fjärrstyrs från Ruda och består av rullar på fundament av…
Brådtom

Brådtom

Rullbro över Göta kanal i Brådtom. Byggd 1850 av Motala verkstad och manövreras manuellt. Ligger tre kilometer söder om Norsholm. Bron…
Pumpbron

Pumpbron

Gångbro över Kinda kanal i Linköpings kommun. Klaffbro med hydrauliskt maskineri. Karta https://goo.gl/maps/v6m7V  
Strömmen (gamla)

Strömmen (gamla)

Tidigare vägbro över Snäcke kanal vid Strömmen i Åmåls kommun. Revs 2009 för att ge plats åt ny svängbro. Karta https://goo.gl/maps/L8Iy5
Bagghus

Bagghus

Vägbro, 2-215-1, över Väddö kanal vid Bagghus i Norrtälje kommun. Olikarmad svängbro, byggd 1939, med spännvidderna 14,8 + 25,3 m, konstruktionslängden 51…
Klintsundet

Klintsundet

Vägbro, 2-622-1, på Ljusterö, mellan Östra och Västra Lagnö, i Vaxholms kommun. Handdriven svängbro med spännvidden 14,6 + 14,6 m,…
Stäket

Stäket

Vägbro, 2-24-1, över Almarestäket vid Stäket mellan Kallhäll och Kungsängen i Järfälla och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd ca 1910, flyttad…
Eriksund

Eriksund

Vägbro, 2-140-1, över Håtunaviken vid Eriksund mellan Enköping och Sigtuna i Sigtuna och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd 1931, med svängspannet…
Nockeby

Nockeby

Vägbro, 2-228-1, över Mälaren mellan Drottningholm och Bromma vid Nockeby i Ekerö och Stockholm kommun. Svängbro, byggd 1972, med svängspannet…
Tappström

Tappström

Vägbro, 2-231-1, över Tappström mellan Ekerö och Lovö i Ekerö kommun. Klaffbro, byggd 1973, med spännvidden 13,9 + 5,5 m,…
Tottnäs

Tottnäs

Vägbro, 2-275-1, vid Tottö gård över sund till Oxnö och Torö i Nynäshamns kommun. Svängbro, byggd ursprungligen 1929, ombyggd i…
Saltsjöbron

Saltsjöbron

Saltsjöbron, 2-1901-1, är en vägbro över Södertälje kanal på Viksängsvägen i Södertälje. Dubbelklaffbro, byggd år 2000, med spännvidden 78 m,…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB