Södertälje slussområde

Rösabergsvägen

Riksvägsbron i Motala

Bro Frändeforsån

Badpool Frihamnen – Pöl Harbour

Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Malfors (Ljungsbro)

Motala järnvägsbro

Norsholm, svängbro

Kungsör, järnvägsbro

Kungsör, landsvägsbron

Kvicksundsbron, järnvägsbro

Ljung västra kanalbro

Norsholm klaffbro

Norsholm, järnvägsbro

Björnavad (Västerby)

Stallarholmsbron

Ulricehamnstunneln

Skultorpstunneln

Norra länken, Stockholm

Marieholmstunneln

Förbifart Norrtälje

Snöveltorp (nya)

Järnvägsbro, Lidköping

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN

+46(0) 520 – 50 93 50

INFO@STING.NU


CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

MILJÖPOLICY

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur. I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.

Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

VÅRA ENGAGEMANG


Vi stöttar följande organisationer