Osetbron GC-bro över Svartån – Örebro

Nya Flottsundsbron

Kinda kanal vid Hjulsbro

VM Trailer/Härryda släp

Hedson IR-torkar

Binar Quick-Lift Systems AB gripverktyg

Igelstabron, järnvägsbro

Partihallsförbindelsen

Flytbrygga Vrångö Mittvik

Klocktorn Härryda kommun

Gnistängstunneln

Tingstadstunneln

Håverud järnvägsbro

Köpmannebro järnvägsbro

Långbron järnvägsbro

Marieholmsbron, järnvägsbro

Töreboda järnvägsbro

Lyrestad järnvägsbro

Säffle järnvägsbro

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN

+46(0) 520 – 50 93 50

INFO@STING.NU


CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

MILJÖPOLICY

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur. I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.

Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

VÅRA ENGAGEMANG


Vi stöttar följande organisationer