Inspektion Händelöbron

By 11 maj, 2017 oktober 1st, 2018 Linköping, Trollhättan

Sting har fått i uppdrag att inspektera mekanik och elsystem på den öppningsbara Händelöbron i Norrköping åt Norrköpings kommun.