Skadeutredningar ledverk och dykdalber

By 20 september, 2017 oktober 1st, 2018 Trollhättan

Sting har fått uppdrag att utreda 2 st påkörningsskador på dykdalber och ledverk åt Sjöfartsverket.
Åtgärdsförslag samt bedömning av kostnad.