För att hålla en hög säkerhet i våra farleder så krävs regelbundna inspektioner och besiktningar. På Sting har vi stor erfarenhet av besiktning av inspektioner av t ex öppningsbara broar, slussar, tunnlar och belysningsanläggningar.

Här är lite bilder från en inspektion av en sluss i Trollhättan