Göta Älvbron

Göta Älvbron

Göta Älvbron är en vägbro, 1480-1002-1, över Göta Älv i Göteborg. Klaffbro, byggd 1939, med en spännvidd på 29 m, en total brolängd på 962 m och bredden 18 m. Den segelfria höjden är 18,3 m i mittspannet och 17,1 m i sidospannen. Bron har en årsdygnstrafik på 28 700 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/1xIwT

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB